Denetim Kurulu

Bektaş Erdoğan     Bektaş ERDOĞAN
  Denetim Kurulu Üyesi

 

Mevlüt TUNÇKOL     Mevlüt TUNÇKOL
Denetim Kurulu Üyesi

 

Talip Şahin       Murat KARA 
Denetim Kurulu ÜYesi